Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Cadrele didactice

 Lista nominală a cadrelor didactice
la 1 septembrie 2011


Nr.
d/o


Numele,

prenumele


Data
naşterii


Studiile, instituţia de
învăţămînt absolvită,
anul

Speciali-
tatea conform
diplomei

Disciplina predată în colegiu

Vechi
mea
în muncă
total

Vechi-me în muncă
în colegiu
Studiile
pedagogice,
instituţia de învăţămînt,
anul
absolvirii
Confir-
marea,
anul
Grad.
didactic,
anul
confer.
1
Balan Ala
16.02.
1986
U.S. „A. Russo”, matemat. şi  inform.,2009
Prof. de matematică şi inform.
Matematica şi inform.
2
2
2009
-
-
2
Berjan
Marina
25.02.
1977
U.S.M., chimie, fizică, 2000
Profesor de chimie şi fizică
Informatica şi informatica aplicativă
10
8
2000

Gr. II 2007
3
Bîrca Petru
4.02.
1950
UASM,agrono-mie,1977
Agronom-savant
Pedologia
40
32
1977
Gr. II
2011

4
Bordian
Vera
01.01.
1954
UASM, agrono-mie, horticultură, 1981
Agronom-savant
Horticultură
Bazele agronomiei
31
30
1986
Gr.I         2011

5
Bucătaru
Eudochia
27.06.
1946
I.P., Bălţi, mate-matică, 1968
Prof. de matemat.
Matematica
42
41
1968
Gr. II
2006

6
Buzu Valentina
02.04.
1967
U.S.M., biologie, 1989
Prof. De biologie
Biologia
21
3
1989
Gr. II
2011

7
Buzu
Gheorghe
07.08.
1964
U.A.S.M., agronomie, 1991
Agronom-savant
Standardizarea
Tehn. păstrării şi prelucr. prod. agricole,
Sef secţie
22
17
1991
Gr. II
2008

8
Coropcean / Russu Dina
10.07.
1984
U.S.M., Bălţi,
 l. şi lit. franceză, engleză, 2006
Profesor de l. şi lit.franceză şi engleză
limba şi lit.franceză / l. şi lit.engleză
5
5
2006

Gr. II
2009
9
Covali  Aliona
09.12.
1989
UASM,
Ştiinţe economice ,2011
Profesor de discipline economice
Discipline economice
-
-
-
-

10
Covali Svetlana
25.07.
1976
Universitatea de Stat „A. Russo”, Geografie şi biologie, 2011
Geografie şi biologie


Geografie şi biologie
2
-
-


11
Curicheru
Tamara
11.10.
1981
U.S.,Bălţi, filologie română şi franceză
Profesor de limba şi lit. română
Limba şi literatura română
8
8
2008
Gr. II
2011

12
Fortuna
Victor
09.02.
1949
I.A.,Chişinău, agronomie, 1971
Agronom-savant
Fitotehnie

38
37
1975
Gr. I
2011

13
Frumosu
Dumitru
24.10.
1946
I.P.,Bălţi, fizica,
Profesor de fizică şi discipline tehnice
Fizica,
Aparate de măsură
38
21
1969
Gr. II
2009

14
Gangal Valentina
21.12.
1965
U.A.S.M., Chişinău, Agronom horticultor
Agronom-savant
Silvicultura
25
2
-
-
-
15
Gangan
Mihail
17.11.
1948
I.P.”I.Creangă”, Chişinău,educa-ţie fizică, 1971
Profesor de educaţie fizică
Educaţia fizică
38
36
1971
Gr. II
2006

16
Gormah
Evghenii
19.04.
1951
I.A.,Chişinău, agronomie, 1973
Agronom-savant
Fitotehnie
Şef.instr.pr.
36
32
1987
Gr. II
2011

17
Gormah  Valentina
04.12.
1959
Universitatea pe-dagogică “I.Creangă”,1985
Profesor de limba şi lit. rusă
Educaţie civică
26
25
1985

Gr. II
2007
18
Grăjdianu Natalia
09.06.
1988
Universitatea de Stat “A. Russo”,
2011
Matematică şi informatică
Matematică şi informatică
-
-
-
-
-
19
Grama Viorica
03.09. 1982
U.A.S.M., economie generală, 2006
Licenţiat în economie
Econ. agrară, econ. comerţ, baz. marketing.
5
5
2006


20
Grădinaru Iurie
12.03.
1984
U.A.S.M. Contabilitate, 2009
Contabil
Contabilitate management
5
5
2004


21
Guga
Nicolae
10.10.
1946
I.P.“A.Russo”, limba franceză
Profesor de limba franceză
Limba franceză

41
34
1967
Gr. II
2011

22
Guţul
Tatiana
09.04.
1982
U.A.S.M., 2010
Economist

Corespondenţă şi dactilografie
6
6
2002


23
Iurcişin
Angela
20.06.
1961
I.P. “I.Creangă”,
matematică, 1982
Profesor de matematică
Matematica
27
16
1982
Gr. II
2009

24
Iurcişin  Ludmila
24.12.
1967
I.P.”A.Russo”,
limba şi lit. româ
limba şi lit. româ

limba şi lit. româ
dir. adjunct
21
17
1990
Gr.I
2008

25
Juganaru
Mihail
14.10.
1953
I.A.,Chişinău, economie, 1978
Economist-contabil
Discipline
economice
Şef de secţie
31
28
1980
Gr. I
2006

26
Lupu Maria
09.02.
1987
U.S. »I. Creangă « , 2009, istorie şi educ. civică 
Prof. de istorie şi educaţia civică
Istorie şi educaţie civică
1
1
2009
-
-
27
Melnic Ion
16.09.
1951
I.P. “Ion Creangă”, Chişinău, Educaţie fizică
Profe. De ed. fizică
Ed. fizică
37
3
2007

Gr. II
2010
28
Muntean Natalia

01.05.
1985
U. S. Bălţi “a. Russo”, biologie
Profesor de botanică şi fiziol. plant.
Botanica şi fiziol. plant.
2
2
2009

-
29
Nichitovici
Marian
13.08.
1945
I.P. “A. Russo”, fizică şi matema-tică, 1967
Profesor de fizică şi matemat.
Director
41
40
1967


30
Narolschi
Nina
11.02.
1967
I.A.,Chişinău, zootehnie, 1990
Zootehni-cian
Zootehnia
19
19
1998
Gr. II
2010

31
Olmada
Margareta
27.03.
1958
U.S.M, chimie, 1980
Chimist
Lector de chimie
Chimia
27
23
1980
Gr. I
2011

32
Palii
Raisa
07.10.
1955
I.A.,Chişinău., economie, 1976
Economist-contabil
Contabilitatea
30
6
2003

Gr.I
2008
33
Poparcea
Andrei
07.03.
1966
I.A.,Chişinău, agronomie, 1992
Agronom-savant
Discipline agricole
18
16
2003
Gr.II
2008

34
Serdeşniuc Aurel
17.01.
1965
Academia “Timireazeav”; Moscova
Agronom-savant
Discipline agricole
21
8
2009

Gr.II
2011
35
Scripnic Vitalie
21.07.
1948
I.A.,Chişinău,
Inginerie 1984
Inginer-mecanic
Prot.muncii
45
21
1990
Gr. II
2005

36
Scripnic Sergiu
02.04.
1969
U.A.S.M..,
Chişinău,
Mec. şi aut. mgric. 1992
Inginer-mecanic
Mecanizarea

16
7
2009


37
Sprînceană Ludmila
29.12.
1984
U.S.”A. Russo”, Bălţi, matemat şi inform., 2007
Prof. de mat. şi inform.
Matematica şi informatica
4
4
-


38
Ţîcu  Corneliu
29.09.
1976
Universitatea de Stat, Chişinău,
1998
Prof. de istorie
Istoria
Geografia
Filozofia
9
3
1998

Gr. II
2011

39
Toderiţa
Valentina
12.08.1966
I.A.,Chişinău, economie, 1991; U.S.” A.Russo”,
Drept,2000
Economist-organizator
Drept
Economie şi management
Dreptul
16
11
2002

Gr. II
2008
40
Zagnitco
Elena

01.07.1955
I.A.,Chişinău, protecţia plantelor, 1977
Agronom-savant
Protecţia plantelor.

29
14
1997
Gr. I
2008

41
Zaharia  Diana
21.02.1982
Universitatea de Stat “A. Russo”,
Bălţi,  2004
Profesor de limba şi
lit.romănă
şi l. franc.
Limba şi lit.română
Limba
franceză
3
3
2004
Gr. II
2011

42
Rotari Ion
03.11.1936
I.A., Chişinău, inginerie, 1964
Inginer-mecanic
Studiul lemnului
52
43
1964


43
Serdeşniuc Luis
1981
U.S. Moldova, teologie
Licenţiat în teologie
Educaţie moral-spirituală
3
3
2008
-
-