Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Personalități


Personalități
            Toate valorile virtuțiii constau în acțiune” – a afirmat Cicero. O instituție de învățămînt poate devein cunoscută sau se poate ruina prin acțiune celor ce au menirea s-o monitorizeze.
            Sovhoz-tehnicum “V.I.Lenin”, actualul Colegiul Agricol din Țaul a avut parte de administrator, manageri apți de a „croi la planuri”, care ar duce faima instituției de învățămînt.
            Primul director al instituției a fost Balanici Ion, care, în pereții goi ai blocului proaspăt construit, a infiltrate “tinerețea fără bătrînețe”, deschizînd vraiște ușile nu doar pentru tineri și tinerele ce doreau să-și aleagă o profesie înrudită cu pămîntul, dar și pentru cîteva zeci de specialiști din diferite domenii, care s-au statornicit aici cu traiul și care au contribuit la sporirea nivelului intelectual al populației băștinașe.
            Este știut de la sine că începutul e greu, dar ceea ce se ia prin muncă, căutări, idei proaspete trage greu la cîntar. O personalitate deosebită, rămasă ca model al conducătorului-inovator, a fost Victor Olmada. Mulți dintre specialiștii ce au lucrat împreună cu acest Om prețuiesc și la moment atît calitățile omenești ale acestuia, cît și cele ale managerului. Frumos la chip și la suflet, dornic de a schimba aspectul satului, al instituției și a oamenior din preajmă, era mereu în căutarea esențelor, operand cu cifre și argument, pe fundalul liniilor multiplicate, mereu în frămîntare, plin de planuri mari și cu un invidiat simț de observație. Astfel, la un 1 septembrie, care s-a dovedit a fi destul de polios, le-a urat: “Vă felicit cu întîia ploiaie din toamna aceasta!”, lucru care a stîrnit rumoare în rîndurile proaspeților învățăcei, fiindcă și-au adus în felul acesta aminte că au sosit să învețe într-o instituție agrară, unde se vor înfrăți și mai mult cu tainele gliei și deprinderile țărănești.
            Nu mai puțin semnificativ a fost aportul domnilor Sîtnic Victor, Znagovan Vitalie, Gordea Vitalie și Bucătaru Vasile, care pe parcursul activității au menținut bunul nume al acestei instituții de învățămînt.
            Din 2001, perioadă destul de zbuciumată pentru agricultura și economia țării, a fost numit în funcția de director al colegiului Marian Nichitovici. Fiind professor de discipline de cultură general, persoană ce a găsit grăunțele rațiunii în sufletul fiecărui discipol, a demonstrate că în subconștient îi trăia sufletul gliei, care l-a făcut s-o perceapă și mai mult, să-i cunoască durerile și să stoarcă roade bogate.
            Foștii discipoli care revin la Țaul pentru o întîlnire cu colegii rămîn înclinați de starea de lucruri ce s-au schimbat aici. În tot ce se face e pus suflet și rațiune. Aceasta e o cerință unică în fața colectivului și elevii o apreciază peste ani.
            De aici au pornit în drumul vieții ți carierei profesionale Boincean Boris – doctor în științe agricole, Vozian Valeriu – directorul Institutului de Fitotehnie Bălți, Godoroja Dumitru – viceministrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.