Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Echipa managerială:

Director                            - Marian NICHITOVICI
Director adjunct                 - Liudmila Iurcișin 
Şeful secţiei Economie         - Valentina Toderița
Şeful secţiei Agronomie       - Gheorghe Buzu
Şeful lucrului educativ          - Valentina Gormah
Şeful instruirii practice          - Evghenii Gormah

       În componenţa Consiliul de administraţie intră şi şefii de catedră, contabilul-şef, metodistul, şeful Staţiunii didactico-experimentale, reprezentanţii elevilor.

      Fondatorul—Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
  Colegiul Agricol din Ţaul este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate de stat, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi silviculturii la următoarele specialităţi:

Codul
Specialitatea
2801
Agronomie
2803
Horticultură și viticultură
2806
Silvicultură și grădini publice
1810
Contabilitate
1851
Informatica
      Înmatricularea elevilor se efectuează în baza studiilor gimnaziale; durata studiilor—4 ani.
La finalizarea anului trei de studii elevii au posibilitatea de a susţine examenele de bacalaureat.
Activează următoarele catedre:
  1. Catedra “Discipline reale”
  2. Catedra “Discipline socioumaniste”
  3. Catedra “Discipline economice şi contabilitate”
  4. Catedra “Discipline agricole”
  5. Catedra “Dirigenţie şi pedagogi sociali”
Baza materială a Colegiului

Un bloc de studii – 30 auditorii
Trei cămine – 900 locuri
Ospătărie – 300 locuri
Sală de sport
Două terenuri sportive
11 cabinete şi 14 laboratoare didactice
Trei clase de calculatoare conectate la Internet
Bibliotecă, sală de lectură
Sală de festivităţi
      Pentru pregătirea practică a elevilor colegiul dispune de: o staţiune didactico-experimentală înzestrată cu tehnică agricolă şi 270 hectare de terenuri arabile, 54 hectare de livezi şi 1,5 hectare de viţă de vie.