Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Elevii înmatriculați - 2011O R D I N U L                                              

  „ Cu  privire  la  înmatricularea  elevilor
        în  anul  de  studii  2011-2012 ”

În  baza  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  admiterii în  instituţiile  de  învăţămînt   mediu  de  specialitate  nr. 606 din 30 iunie 2010  din Republica  Moldova şi în baza proceselor-verbale nr. 2 şi 3  ale şedinţei Comisiei de admitere din 2 august 2011  şi 11 august 2011

ORDON:

De   înmatriculat  în  anul  I  de  studii  2011 – 2012  următorii  elevi


Specialitatea  „Contabilitate 1810”:

Nr.
d.o.
Numele, prenumele candidatului
Media de concurs
Rezultatele admiterii
1.
Poparcea Ariadna
9,87
admis
2.
Costeniuc Veronica
9,73
admis
3.
Racu Valeria
9,58
admis
4.
Corsan Elena
9,18
admis
5.
Teşu Tamara
9,17
admis
6.
Iarovoi Stanislav
9,15
admis
7.
Guţu Victorin
9,15
admis
8.
Mardari Nicoleta
9,15
admis
9.
Tamazlîcaru Valeria
9,03
admis
10.
Tabarcea Malvina
8,83
admis
11.
Cîşlariu-Pripa Minodora
8,73
15%admis
12.
Vrabie Veronica
8,73
admis
13.
Sersinevschii Mariana
8,73
admis
14.
Mateiciuc Radu
8,73
admis
15.
Cvasnîi Cristina
8,72
admis
16.
Iaţco Valeria
8,62
admis
17.

Vădănescu Nadina
8,33
admis
18.

Balan Veronica
8,32
 admis
19.

Cecan Evelina
8,30
 admis
20.

Blanovschi Alina
8,30
admis
21.

Sîrbu Maria
8,00
contract
22.

Cureatnic Andrei
7,88
contract
23.

Brînză Anatolie
7,75
contract


Specialitatea  „Informatica 1851”:

Nr.
d.o.
Numele, prenumele candidatului
Media de concurs
Rezultatele admiterii
1.
Lisnic Cristian
9,00
admis
2.
Bantuş Anastasia
8,73
admis
3.
Svernei Luminiţa
8,60
admis
4.
Cebotaru Cristian
8,43
admis
5.
Rudnic Marina
8,35
admis
6.
Guţu Marina
8,33
admis
7.
Cecîrlan Ion
8,15
admis
8.
Poparcea Stela
8,02
admis
9.
Albu Ana
7,77
   15% admis

10.
Cebanu Dumitru
7,75
admis
11.
Iurcişin Cristina
7,73
admis
12.
Ivaniţa Cristian
7,73
admis
13.
Postovan Denis
7,72
admis
14.
Guţuleac Alexandr
7,70
admis
15.
Cozlova Olesea
7,70
admis
16.
Sorbalo Valentina
7,67
admis
17.
Postică Vasile
7,60
admis
18.

Corcimari Victor
7,60
admis
19.

Galeţchi Tudor
7,58
 admis
20.

Grişcă Elena
7,57
 admis
21.

Macovei Marin
7,43
admis
22.

Racu Vadim
7,30
admis
23.

Salajan Oxana
7,03
admis
24.

Purici Andrei
7,02
admis
25.

Strungari Marin
6,90
admis
26.

Panţîr Ilie
7,13
contract
27.

Tcaci Radii
7,28
contract
28.

Leviţchi Victorin
6,10
 contract
29.

Semeniuc Alina
6,00
contract

c) Specialitatea   2801„Agronomie”:

Nr.
d.o.
Numele, prenumele candidatului
Media de concurs
Rezultatele admiterii
1.
Mazur Mihail
9,00
admis
2.
Vovc Mihaela
8,60
admis
3.
Babără Eduard
8,43
15 % admis
4.
Pîsleac Victor
8,15
admis
5.
Brăguţă Maria
8,02
admis
6.
Colibaba Ana
7,27
admis
7.
Bucor Nicolae
7,17
admis
8.
Romanciuc Mihail
7,15
admis
9.
Stejar Igor
6,70
admis
10.
Iapăscurtă Ion
6,62
admis
11.
Gruşevschi Ion
6,60
admis
12.
Jurjiu Roman
6,45
admis
13.
Bucor Ion
6,43
admis
14.
Bîrnovan Daniela
6,43
admis
15.
Vlas Mihaela
6,43
15 % admis
16.
Asauleac Mihaela
6,30
admis
17.
Statnic Mihail
6,17
admis
18.
Moldovan Dumitru
6,10
admis
19.
Truş Victor
6,00
15 % admis
20.
Vacarciuc Anastasia
5,57
admis
21.
Lozovanu Eduard
5,45
admis
22.
Racu Cristina
5,28
admis
23.
Serdeşniuc Alina
5,13
admis
24.
Bojenco Anatolie
6,58
audient

d) Specialitatea   2803  „ Horticultură şi viticultură”

Nr.
d.o.
Numele, prenumele candidatului
Media de concurs
Rezultatele admiterii
1.
Serdeşniuc Mihai
8,90
15 % admis
2.
Crivoi Luminiţa
8,88
admis
3.
Casapciuc Serghei
8,32
admis
4.
Crivoi  Stanislav
8,32
admis
5.
Grădinari Doina
8,28
admis
6.
Chibzii Virgiliu
8,03
admis
7.
Bătrînac Olesea
7,73
admis
8.
Oboroc Diana
7,65
admis
9.
Racu Marina
7,58
admis
10.
Orghian Dumitru
7,47
admis
11.
Leonteac Valentina
7,43
admis
12.
Golovatîi Valentin
7,15
admis
13.
Grama Valeria
7,03
admis
14.
Dedov Alexandru
6,83
admis
15.
Caramîş Petru
6,75
admis
16.
Melnic Nicolae
6,75
admis
17.
Bejenaru Cristian
6,70
admis
18.
Roşca Ana-Maria
6,62
admis
19.
Lozovan Elena
6,58
admis
20.
Sosna Vasile
5,85
admis
21.
Muguliuc Mariana
5,73
15 % admis
22.
Condrea Andrei
5,72
admis
23.
Covali Petru
5,42
admis
24.
Lazari Ion
5,00
audient

e) Specialitatea   2806 „ Silvicultură şi grădini publice”

Nr.
d.o.
Numele, prenumele candidatului
Media de concurs
Rezultatele admiterii
1.
Burbulea Niculina
8,40
admis
2.
Lîsîi Vitalie
8,28
admis
3.
Creţu Elena
8,18
admis
4.
Hariuc Natalia
8,15
admis
5.
Burcovschi Marius
8,13
admis
6.
Coloniţa Alina
8,00
15% admis
7.
Gornea Gabriel
7,90
             admis
8.
Moisei Dionisie
7,75
admis
9.
Armaş Valentin
7,45
admis
10.
Popovici Edgar
7,42
admis
11.
Deacioc Augustin
7,30
admis
12.
Scorţesco Florentin
7,02
15 % admis
13.
Corciovschi Vladimir
6,87
admis
14.
Crîjanovschi Eldar
6,87
admis
15.
Şveţ Sorin
6,87
admis
16.
Ostaficiuc Aurel
6,85
admis
17.
Bruma Daniel
6,72
admis
18.
Pavliuc Olga
6,72
admis
19.
Grimalschi Sorin
6,57
admis
20.
Ţurcan Cristina
6,45
admis
21.
Druţă Nicolai
6,17
15 % admis
22.
Crăciun Ion
6,13
admis
22.
Cojuhari Teodor
6,12
admis
23.
Smintina Ana
5,85
admis
24.
Cojocaru Dionisie
6,00
audient
Directorul 
Colegiului  Agricol   Ţaul                                                                                                  M. Nichitovici